Ixtilofdan saqlanaylik!

Insonning oilasi tinch, yashab turgan manzil-makoni osoyishta ekan unga oila ravnaqi, farzandlarining taʼlim-tarbiyasi, kelajagi va istiqboliga olib boruvchi barcha omillarga muyassar boʻlajak. Bundan tashqari, jamiyatda hayot kechirayotgan odamlarning oʻzaro bir-birlariga boʻlgan ishonch va sadoqatlari, mehr-muruvvatlarining samimiy boʻlishi asosan xotirjam boʻlishga bogʻliqdir.