IQROR MANZILI - 8-qism Suriyadagi erkaklar va amirlar

12:35Added: 08.02.2024
6 views

Otalar faqat jangga chiqish tashvishi bilan yuradi, farzand tarbiyasi nimaligini bilishmaydi ular
Shahid” deb ko‘mishadi. Ertasi kuni mozordan kuchuklar kavlab yeb ketadi
O‘g‘illarimni nohaq qamab qo‘yishdi, men janjal ko‘tardim
Musofir erkaklar urushib keladi, uyida yeyishga noni yo‘q. Amirlar buning uchun pul oladi, shishib-semirib
Ko‘p musofir erkaklar afsus qilib yig‘lab yurar edi
Amirlar urush rejasini tuzib, qayta-qayta uylanish bilan mashg‘ul bo‘lishardi, ular ilm haqida gapirishmagan