6.Salomatlik tuman boylik Bahrom Atajanov

6.Salomatlik tuman boylik Bahrom Atajanov