5.Mahalla - xalq vijdoni Ergashev Muhammadiy AHMADJON QORI

5.Mahalla - xalq vijdoni Ergashev Muhammadiy AHMADJON QORI