3.Oilada ayolning o'rni Tursunov Qurbonali ABU BAKR QAFFOL SHOSHIY

3.Oilada ayolning o'rni Tursunov Qurbonali ABU BAKR QAFFOL SHOSHIY