13.Oilada ayol kishining oтАШrni Imom Moturidiy va Moturidiyya ta'limoti

13.Oilada ayol kishining oтАШrni Imom Moturidiy va Moturidiyya ta'limoti