10.Internet fitnalaridan saqlaning.Satimov Sahobiddin.Tosh Shahar Bosh imom o'rinbosari

10.Internet fitnalaridan saqlaning.Satimov Sahobiddin.Tosh Shahar Bosh imom o'rinbosari