SAJDANING BUYRAKKA FOYDALARI

Ma’lumki, inson tik turganda yoki sport bilan shug’ullanganda buyrakdagi qon oqim sekinlashadi. 

Zamonaviy tibbiyot ilmi tasdiqlashicha, namozdagi sajda holatida yoki yonboshlab yotganda bu a’zodagi qon aylanish ziyodalashar ekan. Olimlarning bu kashfiyoti asosida, kun bo’yi tik turuvchilar ustida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko’rsatdiki, gavdaning tik turishi buyrakdagi qon oqimi miqdorini kamaytirib, siydik ajralishini sekinlashtiradi. Buning natijasida, tik turish buyrakdagi «Glomerool» «Koptokcha» deb nomlanadigan mayda qon tomirlardan iborat siydikni paydo qiluvchi maxsus biologik vositada aylanuvchi qonning soflanish sur’atining pasayishiga sabab bo’ladi. Tadqiqotchilar, odam tik turganda buyrakdagi qon aylanishining sekinlashishiga, unga qon yetkazuvchi tomirlar devori qisilishining tabiiy holda ro’y berishi sabab ekanini topishdi. Bu jarayonlarni doimiy holda boshqaruvchi asab tizimi esa qon tomirlarning qisilishi yoki kengayishiga tik turilganda yoki yonboshlaganda ko’proq hukumronlik qilishi aniqlangan.

Olimlar buyrakdagi bu fiziologik voqeylikni hanuzgacha izohlasha olishmayapdi. Lekin, tik turgan holatda nafaqat buyraklarga, balki barcha pastki a’zolarga qon oqish miqdori kamayishini, shu bilan birga sajda va yonboshlaganda qon oqimi ziyodalashishini ta’kidlashadi. SHuni alohida ta’kidlash kerakki, qachon buyraklarga qon oqib kelish miqdori yetarli darajada bo’lsa, yuqorida aytilgan «koptokcha» tomirlarida qon bosim yuqori bo’lib, qonning tozalanishi ham ziyodalashadi, o’z-o’zidan siydik miqdori ham ortadi. Demak, sajda holatida buyraklarga yetarli miqdorda qon oqib kelishi, siydikning ko’proq ajralib chiqishi uchun eng muhim omillardan biri xisoblanadi.