DONOLAR QUVONCH VA QAYG’U HAQIDA

Kulgi bilan quvnoqlik inson hayotini bezamaganda, bilmadim, odam bolasi qancha umr ko’rardi.

 

SAID AHMAD

Jahon ichra hamdard kam bo’lsa, tong yo’q –

Ki, bedard ko’p, lek dard ahli kamdur.

 

ALISHER NAVOIY

 

Shod anglamas ulusni birav bo’lsa qayg’uluq.

 

ALISHER NAVOIY

 

Bu dunyo ibratli ishlar-u, pand-nasihatlarga to’ladur, ayni vaqtda ko’z yoshlariga ham serob.

 

 MAHMUD ZAMAXSHARIY

 

Yuksalishning pasayishi, chiqishning botishi bo’ladi, quvonch ketidan qayg’u, chuchuk ketidan achchiq bo’ladi.

 

YUSUF XOS HOJIB

 

Har qanday ayrilib, judo bo’lganlar topishib-ko’rishishsa, alamlari qisqa, sevinchlari uzun bo’ladi.

 

YUSUF XOS HOJIB

 

Dardlig’ ko’ngul – shu’lalig’ chirog’, yoshlig’ ko’z – suvluq bulog’.

 

ALISHER NAVOIY

 

Xushvaqt kishi hamisha xushvaqtdir, xoh uyquda, xoh o’yg’oqlikda. Zeroki, har nimakim so’zda va ishda bo’lsa, o’shal narsa hayolda va uyquda bo’lur.

 

XOJA AHROR VALIY

 

Shod-xurramlik va yaramaslik ezgulik va yovuzlikka muqorana (yaqin) qilinadi, ya’ni shod-xurramlik ezgulikka, yaramaslik yovuzligu qayg’u hasratga muqorin (barobar) bo’ldi.

 

MAHMUD ZAMAXSHARIY

 

Dard  ahlining nafasi bir o’tdirkim, qatiq ko’ngulni yumshaturu ko’zni yig’latur va so’z ahlining dami bir yeldurkim, ananiyyat xoshokin sovururu g’azabiyat tufrog’in supurur.

 

ALISHER NAVOIY

 

Xursand va shod odamning dilida hech qanday og’irlik bo’lmaydi, hursandchilik va shodlik har qanday uyqusizlik va charchashlikni bildirmaydi, to’g’riroq aytganda, yengadi barchasini!

 

VOHID ZOHIDOV

 

G’amdin aylarlar eranlar shodlig’,

Bu muqayyadlig’ durur ozodlig’.

 

ALISHER NAVOIY