SHUKRONALIK 4

ALLOH KIFOYA QILGUVCHIDIR

Yetimga otadek rahmdil bo'lish

SHUKRONALIK 5

Qo‘shnidan shikoyat qilish

Yetimni kafillikka olish

SHUKRONALIK 6

Hamjihatlik — ulkan boylik

YETIMNI QARAMOGIGA OLISHNING FAZLI